12.11 Knurowskie Wieczory Organowe
27 października 2017
19.11 Przegląd Chórów
27 października 2017

Dni Muzyki Chóralnej