Dom Kultury

NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE
ODPOWIEDZIĄ NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU