Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie.

Zabudowa powietrznych pomp ciepła
dla budynku Domu Kultury w Knurowie.

1. Treść ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ SIWZ
Program funkcjonalno użytkowy zabudowy powietrznych pompy ciepła na cele Domu Kultury w Knurowie
3. Załącznik nr 1 wzór umowy
Zalącznik nr. 1 - wzór umowy
4. Załącznik nr 2 formularz oferty
Załącznik nr 2 formularz oferty
5. Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
6. Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa
Oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa
7. Załącznik nr 1 do umowy harmonogram
Zał nr 1 do umowy harmonogram
8. Załącznik nr 3 do umowy karta gwarancyjna
Zał nr 3 do umowy karta gwarancyjna
9. Załącznik nr 6 wykaz pracowników
Zał nr 6 do um wykaz pracowników
10. Załącznik nr 7 oświadczenie podwykonawcy
Zał nr 7 do um oświadczenie podwykonawcy