06.10 Zajęcia Plastyczne
5 października 2017
12.11 Knurowskie Wieczory Organowe
27 października 2017

Zajęcia z rytmiki