Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku interwencji 1.1. na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w wysokości 7 500,00 zł.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

W 2021 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 26 mln złotych.

Operatorem Priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

„Kultura w zasięgu – cyfrowe Centrum Kultury w Knurowie” to projekt, który umożliwi Centrum Kultury w Knurowie optymalną realizację celów statutowych, zarówno w trudnym czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu.

Inicjatywa pozwoli pracownikom Centrum Kultury w Knurowie na podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowych mediów.

Efekty dostępne będą dla działów instytucji: Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kina Sceny KULTURY, Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria” i Tygodnika „Przegląd Lokalny”, które dzięki otrzymanej dotacji będą mogły rozwinąć ofertę animacyjno-edukacyjną i sposób komunikacji tak, by dotrzeć do konkretnych grup odbiorców.

Istotą inwestycji w rozwój zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego jest jak najszersze umożliwienie dostępu do propozycji programowych mieszkańcom, którzy z powodu pandemii (i nie tylko) odcięci są od możliwości współuczestnictwa w działaniach kulturalnych.

Projekt grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury przewiduje m.in. zakres szkoleń z wyżej wymienionych obszarów, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz licencji.

Jako Centrum Kultury w Knurowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie ruszamy z realizacją projektu BLISKO pt. „Akademia Danego Słowa – opowieść o zmianie społecznej za sprawą literatury”.

Projekt ten został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Serdecznie dziękujemy!

Akademia Danego Słowa to szereg inicjatyw, które będą aktywizować i inspirować międzypokoleniową społeczność naszego miasta do wspólnych działań.

To nie tylko projekt czytelniczy, ale przede wszystkim integracyjny, który za sprawą animacyjno-edukacyjnych wydarzeń ma trafić do odbiorców w każdym wieku i stanowić początek wspólnych działań w przyszłości.

W ramach projektu wraz z partnerami planujemy zrealizować cykl warsztatów, szkoleń, spotkań, konsultacji, a w późniejszym czasie także wystaw czy twórczych instalacji.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do polubienia fanpage’a Akademia Danego Słowa – Dziennik Społecznika, który będzie pełnił rolę kroniki!

Będziemy dzielić się z Wami tym, na jakim etapie projektu jesteśmy, z kim działamy i co tworzymy!

Zapraszamy Was serdecznie do polubienia:

https://www.facebook.com/AkademiaDanegoSlowa

Spodziewajcie się tam zdjęć, ciekawych relacji i dokumentowania każdej najmniejszej inicjatywy.

Jesteśmy dla Was i z Wami!