Ogłoszenie o zamówieniu:

Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia
w ramach projektu “Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie – Centrum Kultury Hard Club”

Szczegóły postępowania oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
zostały umieszczone na miniPORTALU Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia
w ramach projektu “Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie – Centrum Kultury Hard Club”

Szczegóły postępowania oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
zostały umieszczone na miniPORTALU Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: